UNItime IDtech software voor tijdsregistratie

UNItime is de door IDtech ontwikkelde software voor tijdsregistratie. Het zorgt voor een automatische registratie van de gepresteerde uren, speciale of flexibele roosters, de verlofdagen en de ziektes, ... Deze data wordt zodanig verwerkt en doorgestuurd naar het sociaal secretariaat waar de loonfiches worden opgesteld. UNItime is gemakkelijk configureerbaar en telt talloze features en mogelijkheden om elk uurrooster perfect in kaart te brengen. Dit werkt ook via een webmodule waardoor er geen nood is tot installatie ter plaatse.

Functionaliteiten voor de werknemer;

  • verlof en kredieten raadplegen
  • afwezigheden doorgeven
  • (digitaal) prikken

Functionaliteiten voor de werkgever;

  • configureren van werktijden
  • analyses genereren van de prestaties van de werknemers
  • goedkeuren van afwezigheden

Ook is er een mobiele versie voor de werknemers waarmee ze hun werktijden kunnen registreren, waar ze ook zijn. Een smartphone en internetverbinding kunnen dus volstaan.

Ons laatste nieuws