You are here

Unipass om de gebouwen en het personeel van de TEC Liège-VervIers te beveIligen

Marc Lodomez
Adjunct verantwoordelijke dienst infrastructuur

Het is al 30 jaar geleden dat IDtech startte met de ontwikkeling en verkoop van systemen voor toegangscontrole, werktijdsbeheer en de centralisatie en het beheer van alarmen. Talrijke ondernemingen en instellingen hebben al voordeel gehaald uit een adequate beveiligingsoplossing. Dit is niet alleen te danken aan de uitstekende service van de onderneming, maar ook aan de producten van hoge kwaliteit.

De indrukwekkende lijst van referenties blijft zich verder uitbreiden. vandaag is het de onderneming TEC Liège-Verviers die in het middelpunt van de belangstelling staat.

Deze onderneming maakt deel uit van de groep TEC (TEC staat voor « transport en commun ») die de exploitant is van het openbaar vervoer op het waals grondgebied in belgië en die 5 vestigingen telt. 

Om het bestaande toegangscontrolesysteem te vervangen, dat in der loop ter tijd totaal verouderd is geworden, heeft TEC Liège-Verviers een beroep op IDtech gedaan.

De toegang tot het complex van gebouwen was oorspronkelijk volledig vrij: de klanten mochten vrij in de gebouwen rondlopen en gingen zo van kantoor tot kantoor in functie van hun noden (abonnement, uurroosters, ...).

De directie wenste de bedrijfsruimten en het personeel te beveiligen door de implementatie van een toegangscontrolesysteem. Om deze reden werd Unipass, het toegangscontrolesysteem van IDtech, in 2006 geïnstalleerd.

Tegelijkertijd werden de kantoren heringericht... extra ruimtes voor klanten werden gecreëerd, waardoor de stromen bezoekers en medewerkers, klanten, technici,... werden gescheiden.

De manier van werken van TEC Liège-Verviers is complex. verschillende gebruikersprofielen (administratieve medewerkers, technici, chauffeurs, ...) en dag/nacht prestaties dienen beheerd te worden en dit alles verspreid over 14 sites.

De toegangsprofielen zijn dus talrijk en laten toe te reageren op de specificiteit van het terrein en met de verschillende werkschema’s te jongleren. 

"Unipass is zeer intuïtief en makkelijk in gebruik"

Elke categorie van werknemers heeft zijn eigen toegangsregels. bevestigd door De Heer Lodomez, adjunct verantwoordelijke dienst infrastructuur: “beperkingen in functie van de activiteitssector worden aan eenieder opgelegd. Tijdens de dag hebben de bedienden toegang tot de chauffeursruimtes en de chauffeurs kunnen op hun beurt naar de administratieve zones gaan. Maar, de technische ruimtes worden beter beveiligd”. En toe te voegen: “Alle gebouwen worden gecontroleerd. daarom is het onmogelijk om op één van de sites te raken zonder een badge”. Meer dan 2300 badges zijn in omloop! 

Bij de TEC Liège-Verviers is het de personeelsdienst die belast is met het administratieve beheer van Unipass: aanmaken/verwijderen van badges, toewijzing van een registratienummer, toevoeging in de database, ... volgens De Heer Avril, verantwoordelijke algemene diensten: “het programma is zeer intuïtief en makkelijk in gebruik. wijzigen van een gebruikersprofiel, een badge, ... het is allemaal vrij eenvoudig». 

Na de installatie van Unipass werden opleidingen gegeven. een medewerker van IDtech gaf per halve dag opleiding aan de betrokken medewerkers.

Er werd tevens gebruik gemaakt van de implementatie van Unipass om er een reeks andere functies aan te koppelen. Met behulp van dezelfde badge kunnen de chauffeurs tanken of zelfs direct de inkomsten van de dag via automatische betaalautomaten storten. «Autonome sloten van Salto werden ook geïntegreerd op sommige, afgelegen plaatsen (bijvoorbeeld: toiletten op de trajecten van de chauffeurs)”, voegt De Heer Lodomez toe. 

« Uniguard laat de toegang op afstand toe »

Om de oplossing compleet te maken, maakt de TEC Liège-Verviers ook gebruik van Uniguard, de oplossing voor het beheer van alarmen van IDtech. Dit product wordt gebruikt door de dispatching die 24 uur per dag paraat is. Door de visualisatie op een kaart kan Uniguard een toegang op afstand
verlenen zoals het bevelen van de opening van een deur bijvoorbeeld.


“In geval van technische problemen worden de meest voorkomende interventies intern uitgevoerd. Als het gaat om een dieperliggend probleem dat we niet zelf kunnen oplossen, doen we een beroep op de technische dienst van IDtech” vertelt ons De Heer Avril.
Bij de ingang van het hoofdgebouw werd ook een tijdregistratieklok geïnstalleerd en dit enkel voor de administratieve medewerkers. Dit ter vervanging van een bestaande klok die verouderd was. «De functies zijn dezelfden gebleven, onze medewerkers hadden al de gewoonte te prikken.» volgens De Heer Lodomez.